Före/efter bilder

Före/efter bilder från tidigare renoveringar

Här visar vi upp före/efter bilder från tidigare projekt där vi har genomfört renoveringar.
Bilderna talar för sig själva vilka möjligheter det finns att påverka och förädla sitt boende.
Inga lägenheter eller villor kan vara för nedgångna för att vi PN entreprenad inte skall kunna renovera upp dem till nyproduktionsskick.

Vi tar oss an stora som små projekt och våra duktiga hantverkare ser till att nå kundens högt ställda förväntningar.